RT Myriad - шаблон joomla Joomla

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Sobu možete rezervisati telefonom, fax-om, e-mail-om ili preko našeg web-sajta.
Vaša rezervacija je važeća, samo ako je potvrdimo pismenim putem (fax-om, e-mail-om i sl).

Rezervacija hotelske usluge može se izvršiti na srpskom i engleskom jeziku. Zahtev za rezervaciju mora precizno da definiše vrstu hotelske usluge, vreme početka i trajanja usluge, tačan naziv i adresu korisnika sa telefonom, fax-om, podacima  platne kartice i dr. Hotel će na Vašu rezervaciju odgovoriti odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Otkaz ugovorenih usluga, turističke agencije i druga pravna lica, vrše pismenim putem u rukovima koje smo međusobno dogovorili.Rokovi otkaza za smeštaj ili pansion preko dva dana za grupu gostiju, je 14 dana, a za individualne goste, je 7 dana, pre dolaska. Za smeštaj ili pansion do dva dana otkaz ste dužni dostaviti hotelu najkasnije 7 dana za grupu, odnosno, 3 dana za pojedinca. Pojedinačne rezervacije mogu se otkazati dva dana pre dolaska gosta.
Naplata soba za individualne goste se vrši na dan dolaska. Ukoliko gosti ostaju više dana, naplata se vrši svakih 3 do 5 dana ali  uz obavezno ostavljanje depozita za period od 7 dana.

Ako se rezervacija otkaže posle utvrđenih rokova, ili se uopšte ne otkaže, plaćate naknadu Hotelu u iznosu cene ugovorenih usluga za boravak od jednod dana.

Turistička agencija svim svojim klijentima koje upućuje u hotel izdaje odgovarajuću pismenu ispravu (vaučer).